Koulutusrekisteri tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Koulutuskeskus Vasko Oy

Verkkokatu 17

45160  Kouvola

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Petri Vasko
Verkkokatu 17
45160 Kouvola
p.  040 529 9195
petri@kkvasko.fi

2. Rekisteröidyt

Koulutusrekisteriin merkitään henkilöt, jotka ovat ilmoittautuneet ja osallistuneet Koulutuskeskus Vasko Oy:n järjestämiin koulutuksiin.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella ja suostumuksen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • Asiakassuhteiden hoitaminen
 • Koulutustodistuksen kaksoiskappaleen toimittaminen asiakkaalle pyydettäessä
 • Muistuttaminen määräaikaisten pätevyyksien uusimistarpeesta.
 • Palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Koulutusrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • syntymäaika
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero


Asiakastiedot

 • tiedot suoritetuista koulutuksista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Koulutuskeskus Vasko Oy

Petri Vasko

Verkkokatu 17

45160 Kouvola

email: petri@kkvasko.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä, koulutukseen ilmoittauduttaessa ja koulutukseen osallistuttaessa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Koulutuskeskus Vasko Oy:n ulkopuolelle. 

Luovutamme tarvittaessa tietoja suoritetuista koulutuksista rataverkon haltijalle pätevyyksien myöntämistä varten.  

8. Käsittelyn kesto

Tiedot suoritetuista koulutuksista säilytetään niin kauan:

 • kuin asiakkuus on voimassa
 • rekisteröity pyytää tietojensa poistamista. 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Koulutusrekisteriä käsittelee Koulutuskeskus Vasko Oy:n työntekijät.  

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.