Rautatiealan kurssit ja koulutukset

Väylävirasto edellyttää valtion rataverkolla Väyläviraston toimeksiannosta ja Väyläviraston yhteistyöhankkeissa työskenteleviltä henkilöiltä riittävää koulutusta ja osaamista. Koulutusta näihin tehtäviin voi antaa vain Väyläviraston hyväksymä koulutuslaitos. Koulutuskeskus Vasko Kouvolasta on Väyläviraston hyväksymä kouluttaja. Tarjoamme rautatiealan turvallisuustehtäviin pätevöittäviä kursseja koko Suomen alueelle.

OSAAMINEN ON AMMATTILAISEN ETUOIKEUS!

Esitä toiveesi koulutuksista tai kursseista!

Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)

Turva-koulutus (Rataturva) on lähtökohta kaikelle rautatieosaamiselle. Voimassa oleva Turva-pätevyys vaaditaan kaikilta, joiden on tarkoitus liikkua ja työskennellä rautatiealueella valtion rataverkolla. 

Koulutukseen osallistumiselle ei ole ennakkovaatimuksia. Koulutus kestää yhden päivän. Pätevyyden saa heti, kun koulutus on suoritettu. Pätevyys on voimassa viisi vuotta myöntämispäivästä.

Seuraavat koulutukset:

Turvamiespätevyys (T-mies)

Turvamiehenä voi toimia vain T-mies-pätevyyden omaava henkilö; turvamiestoiminnassa, työkoneella tehtävän työn turvaamisessa, tieliikenteen ohjaajana tasoristeyksessä ja muissa vastaavissa tehtävissä.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää voimassa olevaa Turva-pätevyyttä ja vähintään kolmen kuukauden työkokemusta radanpidon töistä rautatiealueella. Koulutukseen kuuluu teoriaopetusta ja käytännön harjoituksia maastossa. Maasto-osuutta varten tarvitaan normaali rautatiealueella vaadittava varustus. Koulutus kestää yhden päivän. Pätevyyden saa heti, kun koulutus on suoritettu ja muut pätevyysvaatimukset täyttyvät. Pätevyys on voimassa viisi vuotta myöntämispäivästä.

Seuraavat koulutukset:

Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)

Koulutus ei tuota pätevyyttä, vaan on ennakkovaatimuksena kaikkiin rautatieturvallisuustehtäviin ja työpätevyyksiin suunnatuissa koulutuksissa ja antaa yleistietoa rautatiejärjestelmästä kaikille rautatiealalla toimiville. 

Pera-koulutusta ei tarvitse suorittaa ennen suunnattua koulutusta, mikäli henkilöllä on jokin voimassa oleva Väyläviraston myöntämä työpätevyys tai vähintään viiden vuoden monipuolinen työkokemus rautatiejärjestelmään liittyvistä töistä.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää voimassa olevaa Turva-pätevyyttä. Koulutukseen kuuluu kaksi teoriapäivää ja yksi tutustumispäivä maastossa, jota varten on oltava rautatiealueella vaadittava varustus.

Seuraavat koulutukset:

Ratatyökoneenkuljettajapätevyys (RKK)

Pätevyyttä ei vaadita henkilöiltä, joilla on liikkuvan kaluston kuljettajan lupakirja.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää voimassa olevaa Turva-pätevyyttä. Lisäksi osallistujalla on oltava jokin seuraavista: PERA-koulutus, RTV-pätevyys, Väyläviraston myöntämä työpätevyys tai vähintään viiden (5) vuoden monipuolinen työkokemus rautatiejärjestelmään liittyvistä töistä. Koulutukseen sisältyy yksi teoriapäivä ja lisäksi yksi maastopäivä niille henkilöille, joilla ei ole voimassa olevaa ratatyövastaavan (RTV)- pätevyyttä.

Pätevyys on voimassa viisi vuotta myöntämispäivästä.

Seuraavat koulutukset:

Ratatyövastaava (RTV)

Ratatyömenettelyssä ratatyövastaava vastaa viestinnästä liikenteenohjauksen kanssa ja ratatyömaan liikenneturvallisuudesta. 

Koulutukseen osallistuvalta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa, voimassa olevaa Turva-pätevyyttä, vähintään kuuden kuukauden työkokemusta radanpidon töistä rautatiealueella ja tarvittaessa PERA-koulutusta. Koulutus koostuu teorian ja käytännön opetuksesta. Oppilailla tulee olla koulutuksen aikana käytettävissään wifillä tai muulla nettiyhteydellä ja PDF-tiedostojen lukuohjelmalla varustettu tietokone tai tablet sekä puhelin, johon on asennettu RUMA-sovelluksen koulutusversio. Maastoharjoituksia varten tarvitaan normaali rautatiealueella vaadittava varustus. Koulutuksen kesto on seitsemän koulutuspäivää, jonka suoritettuaan saa ratatyövastaavan pätevyyden. Pätevyys on voimassa toistaiseksi, mutta sen ylläpitämiseksi on osallistuttava kerran vuodessa ratatyövastaavan kertauskoulutukseen. 

Ratatyövastaavan kertauskoulutus pitää yllä myös ratatyöturvallisuuspätevyyttä. 

Seuraavat koulutukset:

Kertauskoulutukset; ratatyövastaava (RTVk) ja ratapihaliikenneohjaaja (RLOk)

Pätevyyden ylläpitämiseksi tehtäväkohtaiseen kertauskoulutukseen on osallistuttava kerran jokaisen kalenterivuoden aikana.  Ratatyövastaavan tehtäväkohtaisen kertauskoulutuksen suorittaminen jatkaa myös Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva) ja Turvamies (T-mies) -pätevyyden voimassaoloa vuodella.

Seuraavat koulutukset:

Ratapihaliikenneohjaaja (RLO)

Ratapihaliikenneohjaaja toimii rautatieliikenteen ohjaustehtävissä liikennepaikoilla junaliikenteestä vastaavan liikenneohjaajan alaisuudessa. Ratapihaliikenneohjaajiksi koulutettavat valitsevat liikenteenohjauspalveluja Väylävirastolle tuottavat yritykset.

Ratapihaliikenneohjaajaksi koulutettavalta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa ja tehtäväkohtaista terveydenalanammattilaisen tekemää soveltuvuusarviointia. Ennakkovaatimuksena on lisäksi voimassa oleva Turva-pätevyys ja tarvittaessa Pera-koulutus. Koulutus kestää 20 päivää, joista puolet on teoriaa ja puolet käytännön opetusta. Koulutukseen kuuluu myös noin kahden–kolmen viikon pituinen työssäoppimisjakso, jonka jälkeen suoritetaan käytännön koe. Pätevyyden saa hyväksytysti suoritetun käytännön kokeen jälkeen, ja se on voimassa toistaiseksi. Pätevyyden ylläpitämiseksi ratapihaliikenneohjaajan on suoritettava kerran vuodessa tehtäväkohtainen kertauskoulutus.