Uncategorized

8.10.2018

Ratatyövastaavan koulutus – pilotti

Uusitun ratatyövastaavan koulutusohjelman mukainen pilottikoulutus Ratateknisessä oppimiskeskuksessa (ROK) Kouvolassa, 11.-15.2.2019. Kyseessä on siis pilottikoulutus Väylän hyväksymin erikoisehdoin. Osallistujien määrä on rajallinen ja heiltä toivotaan aktiivista osallistumista […]